भाडे करार: एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज

भाडेकरार म्हणजे भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. हे कागदपत्र भाडेकराराच्या घराबद्दल करार करते. या करारात दोघांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या लिहिलेल्या असतात. उदा. भाडेकराराची कालावधी, मासिक भाड्याची रक्कम, ठेव रकम आणि दोघांनी पाळायच्या नियमांचे तपशील. हा करार स्वाक्षरी केल्यावर, भाडेकरू आणि मालक या कागदपत्रातील सर्व अटी आणि नियम पाळण्याचे मान्य करतात. यामुळे दोघांनाही…